Masz pytanie? Dzwoń: 604 447 504
(godz. 8.00 - 18.00, oprócz niedziel)

Edukacja, rewalidacja i integracja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)

Studia podyplomowe z zakresu edukacji włączającej i integracyjnej dla nauczycieli wspomagających prowadzone metodą hybrydową (zajęcia przez internet, praktyki stacjonarnie)

 • A
 • A
 • A

Kadra kursu

Małgorzata Silny – KIEROWNIK STUDIÓW

Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel akademiki na uczelniach pedagogicznych, autorka wielu publikacji, koordynatorka ogólnopolskich projektów, trener umiejętności psychospołecznych.

Dr Agnieszka Nomejko

Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, seksuolog kliniczny, praktykująca psychoterapeutka poznawczo-behawioralną. Studia magisterskie i doktorskie ukończyła w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwentka studiów podyplomowych „Pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii” i Szkoły Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Psychologii Klinicznej i Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka artykułów naukowych i kierownik projektów badawczych.

Hanna Żaczek-Wróblewska

Hanna Żaczek-Wróblewska

Psycholog, trener, wykładowca. Absolwentka: Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) o kierunku Psychologia Społeczna, kursów terapeutycznych z zakresu pracy z dorosłymi i młodzieżą, szkoły trenerów. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Szkoleniowiec, trener w obszarze pracy z dziećmi i młodzieżą, współpracująca z liderami na rynku szkoleniowym w sektorze edukacyjnym. Autorka wielu warsztatów i projektów szkoleniowych stworzonych na potrzeby różnych organizacji, firm, sektora pozarządowego. Główne obszary pracy edukacyjno-szkoleniowej to wykłady, szkolenia dla nauczycieli z tematyki pracy z dziećmi z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwój umiejętności interpersonalnych oraz rozwój kompetencji trenerskich.

Aneta Sokołowska

Aneta Sokołowska

Logopeda, w trakcie specjalizacji z neurologopedii, pedagog specjalny; wieloletni pracownik integracji i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Posiada bogate doświadczenie w pracy z pacjentami w normie rozwojowej oraz z różnymi zaburzeniami – autyzm, zespoły genetyczne, afazja. Specjalizuje się w pracy z niemowlętami i małymi dziećmi. Holistycznie podchodzi do każdego pacjenta – już na etapie diagnozy i planowania terapii.

Ewa Ślarzyńska

Ewa Ślarzyńska

Pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika korekcyjna.
Posiada 15-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi: z niepełnosprawnością intelektualną, specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w szkole podstawowej i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Aktualnie nauczyciel dyplomowany w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W trakcie ostatnich lat uczestniczyła w licznych szkoleniach i kursach związanych z diagnozą i terapią dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczniu się. Pracuje z dziećmi i  młodzieżą. Prowadzi diagnozę i terapię specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia).

Artur Stopel

Artur Stopel

Nauczyciel mianowany, pedagog, doradca zawodowy, mediator oświatowy. Studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. podyplomowe – Doradztwo Zawodowe, Kierowanie Rozwojem, Coaching oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii. Wieloletni pedagog szkolny. Aktualnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jako pedagog, doradca zawodowy oraz konsultant. Przeprowadza diagnozy pedagogiczne pod kątem trudności szkolnych i wychowawczych dzieci, młodzieży gimnazjalnej i licealnej, prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, szkolenia i warsztaty oraz udziela indywidualnych porad i konsultacji dla młodzieży, rodziców i nauczycieli. Współautor programów rozwojowych i wsparcia dla młodzieży i rodziców. Współpracuje także z organizacjami pozarządowymi – prowadzi warsztaty i konsultacje dla rodziców, szkoli nauczycieli.

Daniela KowalickaDaniela Kowalicka

Magister pedagogiki specjalnej i fozjoterapii. Ukończyła studia z zakresu terapii zajęciowej i arteterapii. Od ponad 10 lat terapeuta dzieci i młodzieży. Jej konikiem jest wczesna interwencja oraz terapia ręki u dzieci z problemami neurologicznymi i złożoną niepełnosprawnością. Pracuje z dziećmi w prywatnym centrum terapeutycznym w Warszawie. Prowadziła terapię z dziećmi z ponad 25 krajów. Jest asystentem na kursach NDT Bobath. Wyjeżdża do zagranicznych ośrodków, by uczyć się od innych lub promować dobre praktyki z Polski. Szkoli studentów z AWF Warszawa, prowadzi kursy z zakresu terapii zajęciowej i terapii ręki w neurologii. W wolnym czasie podróżuje, muzykuje, odnawia stare meble i tworzy autorskie zabawki ioraz pomoce edukacyjne.

Karolina Bińkowska

Neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny. Ukończyła 5-letnie jednolite studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (2011, specjalizacja logopedia) oraz dwa rodzaje studiów podyplomowych: neurologopedię (2013) w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie oraz terapię pedagogiczną z wczesnym wspomaganiem rozwoju na Akademii Pedagogiki Specjalnej (2016). Doświadczenie zawodowe zdobywała również na licznych praktykach (w przedszkolach, placówkach medycznych, szkołach, poradniach). Systematycznie bierze udział w specjalistycznych kursach i warsztatach. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologopedów. Recenzuje książki z zakresu pedagogiki i medycyny na łamach miesięcznika Nowe Książki, pisuje artykuły o tematyce logopedycznej na łamach czasopism wydawnictwa Forum. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką i terapią logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych.

Anna FedorowiczAnna Fedorowicz

Pedagog, terapeuta, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, animator. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Studia z zakresu pedagogiki , Terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją, ADHA i zaburzeniami zachowania. Animator w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i terapeuta pedagogiczny. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu rozpoznawanie potrzeb i planowanie pracy dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Prywatnie mama trójki dzieci.

Karolina BrożekKarolina Brożek

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej na kierunku: Pedagogika specjalna, o specjalności: Oligofrenopedagogika. Uniwersytetu Opolskiego na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną oraz studiów podyplomowych z zakresu Historii (Uniwersytet Śląski) i Wczesnego Wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych (Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „Metis” w Katowicach).
Doświadczony nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz historii w Szkole Podstawowej. Od wielu lat pracująca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Basima Al-qadiBasima Al-qadi

Pedagog specjalny, pracujący w szkole specjalnej z dziećmi i młodzieżą w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami. Jest wychowawcą w zespole edukacyjno-terapeutycznym, terapeutą AAC, drużynową szkolnej drużyny harcerskiej Nieprzetartego Szlaku. Pracuje w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi na stanowisku konsultanta ds. edukacji specjalnej w tym alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się. Rozwija swój warsztat pracy poprzez regularny udział w szkoleniach i konferencjach dotyczących AAC i pracy z osobami niepełnosprawnymi i atypowymi.

Jan SzczepanikJan Szczepanik

Od lat pracuje na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami. Ma bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami. Realizował wiele ogólnopolskich projektów na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym największy w Polsce projekt skierowany do osób głuchych „4 kroki”. W Polskim Związku Głuchych kieruje projektem wideotlumacz.pl. Współautor Społecznego Raportu z Realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Autor poradnika o zarządzaniu projektami. Absolwent podyplomowych studiów z zakresu zarządzania organizowanych przez Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center) i programu Liderzy PAFW. Od lat związany z III sektorem. Członek Komisji Ekspertów ds. Osób z niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i Rady Społecznej przy Zarządzie PFRON.

Jan Szczepanik

Psycholog, przedsiębiorca, trener biznesu i NGO. Konsultant ochrony danych osobowych i efektywności organizacji. Autor programów szkoleniowych. Koordynator projektów szkoleniowych i edukacyjnych. Koordynator konferencji, szkoleń i gier miejskich. Instruktor harcerski, miłośnik gór i podróży rowerowych. Aktywnie szkoli i prowadzi zarówno zespoły biznesowe, jak i zespoły wolontariuszy organizacji pozarządowych.

Maciej Stańczak

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Specjalista w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Pracował jako ratownik w Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu. Instruktor pierwszej pomocy, ratownik WOPR, strażak ochotnik. Wielokrotny laureat czołowych miejsc na zawodach z zakresu ratownictwa medycznego.

Ligia Pawlak-Basińska

Polonistka i socjolożka, pracuje z dziećmi i młodzieżą od ponad 20 lat, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, od 2007 roku zaangażowana w pracę w szkole, od kilku lat związana z edukacją montessoriańską, absolwentka Szkoły Liderów, instruktorka harcerska, instruktorka pierwszej pomocy, wiceprezes stowarzyszenia Radomian w Warszawie.

Czas trwania

Czas trwania studiów: 375 h zajęć teoretycznych i 120 h praktyk

Nasze atuty

– Wykładowcy to specjaliści w swoich dziedzinach

– Stawiamy na Twoją wiedzę!

– Na naszych studiach masz kontakt z żywym wykładowcą, a nie z automatem!

Zapisz się wstępnie

Uwaga! Do niczego to nie zobowiązuje. Dostaniesz od nas więcej informacji.

 

   

  Kadra

  Małgorzata Silny

  Małgorzata SilnyPedagog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel akademicki na uczelniach pedagogicznych, autorka wielu publikacji, koordynatorka ogólnopolskich projektów, trener umiejętności psychospołecznych.

   

  dr Agnieszka Nomejko

  Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, seksuolog kliniczny, praktykująca psychoterapeutka poznawczo-behawioralną. Studia magisterskie i doktorskie ukończyła w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwentka studiów podyplomowych „Pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii” i Szkoły Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Psychologii Klinicznej i Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka artykułów naukowych i kierownik projektów badawczych.

   

  Hanna Żaczek-Wróblewska

  Hanna Żaczek-Wróblewska

  Psycholog, trener, wykładowca. Absolwentka: Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) o kierunku Psychologia Społeczna, kursów terapeutycznych z zakresu pracy z dorosłymi i młodzieżą, szkoły trenerów. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Szkoleniowiec, trener w obszarze pracy z dziećmi i młodzieżą, współpracująca z liderami na rynku szkoleniowym w sektorze edukacyjnym (…)

   

  ZOBACZ CAŁĄ KADRE

   

  Zobacz nasze placówki

  Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu:

  www.ult.edu.pl

  Szkoła w Przasnyszu

   

  Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu:

  www.ultswiecie.edu.pl

  Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu

  Blog

  Nie znaleziono żadnych wpisów w blogu.